Oconeo

OCONEO

produktutveckling

Produktutveckling med fokus på

användarupplevelse, innovation och hållbarhet

för en bättre hemsjukvård.

för vårdpersonal, patienter och medboende under perioder av tillfällig eller permanent vårdbehandling

användarupplevelse

 

Oconeo produktutveckling sker i samarbete med slutanvändaren och lägger därför stor vikt på interaktion och användarupplevelsen.

innovation

 

Nytänkande, industridesign och kreativa lösningar kombineras med teknik och belastnings- och kognitionsergonomi.

hållbarhet

 

Oconeo sträver efter hållbara lösningar, såväl sociala, ekonomiska, etiska som miljövänliga.

bärbar belysning för hemsjukvården

 


 

Just nu utvecklar OCONEO en bärbar lampa som kombinerar medicinsk teknik av sjukhusstandard med ett tilltalande utseende och en praktisk ergonomisk utformning.

 

Belysning är en kritisk faktor för utförande av vårdmoment. Säker behandling kräver rätt belysning och vårdpersonalen behöver utrustning som är anpassad till hemmiljön men samtidigt ska den vara av sjukhusstandard och kvalité.Det krävs specifika och rätt egenskaper för ljuskvalitén och färgåtergivningen för att man ska kunna ge rätt bedömning och behandla patienten på ett säkert sätt.

Detta är alltså viktigt både för att erbjuda en sund arbetsplats till personalen samt ge möjligheten till en tryggare och säkrare behandling för patienten.

Lampans andra prototyp är under utveckling.

bakgrund och support

Oconeo började som ett samarbetsprojekt på Lunds Universitet - ett projekt startat av AFA-försäkring där forskare och designers har jobbat tillsammans med vårdpersonal från Landskrona Kommun för en bättre arbetsmiljö inom hemsjukvården.


Vidare har Oconeo utvecklats som ett eget självständigt projekt och har bland annat fått finansiering och stöd från ALMI och ett mycket generöst stipendium från Sten K Johnsons Stiftelse.

Oconeo är med även i comunityn Lighting Metropolis - Green Economy.

.

Oconeo finns i Osby, Skåne.

För mer information använd kontaktformuläret nedan.

 
 
 
 

© Copyright Oconeo